Visser Clubsupport, sportnetwerk

VISSER CLUBSUPPORT, HET SPORTNETWERK VAN VISSER FYSIOTHERAPIE

Visser Fysiotherapie heeft het initiatief genomen om met verschillende Leidse en regionale sportverenigingen een intensief samenwerkingsverband aan te gaan. Het doel van Visser Clubsupport is om voor de spelers in de selectieteams van die verenigingen een snel en adequaat blessureadvies te geven met daarbij alle noodzakelijke zorg. Daarbij kan je denken aan direct en kort overleg met de verzorger en technische staf van de sporter, overleg met sportarts of orthopeed en uiteraard snelle sportfysiotherapeutische zorg. Veel blessures kunnen op die manier sneller herstellen met minder kwalijke gevolgen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat soms de aanwezigheid van de sportfysiotherapeut gewenst is op de trainingen en wedstrijden. Ook kan de sportfysiotherapeut betrokken zijn bij de preventie van blessures door aanvullende trainingsadviezen te geven op individueel niveau. Ook voor de overige teams in de verenigingen wil Visser Clubsupport een prominente rol gaan spelen op het gebied van voorlichting over en preventie van blessures. Visser Clubsupport is er van overtuigd dat dit een grote meerwaarde zal betekenen voor zowel de spelers als de vereniging.Op dit moment zijn er een aantal verenigingen serieus geïnteresseerd in deelname aan dit netwerk, vooral vanwege de grote meerwaarde en het feit dat het in principe kostenneutraal is voor de vereniging.

Met Sporting Trigon (overgangsklasse Korfbal), ZVL waterpolo dames (hoofdklasse), Leiden Atletiek, Leiden Road Runners en Tennisclub Roomburg is er al een samenwerkingsverband aangegaan. Alle vijf zijn dit prachtige verenigingen met een grote sportieve ambitie voor de toekomst.

Visser Clubsupport zal ze daar graag bij helpen! Wilt u meer weten over ons sportnetwerk, dan kunt u mailen met de coördinator van Visser Clubsupport; Marieke Panman (m.panman@visserfysio.nl).

© 2017 | Design by Phytalis