Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

 

 

Bij sommige kinderen is de motorische ontwikkeling bedreigd, vertraagd of afwijkend ten opzichte van leeftijdsgenoten. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

 

Behandeling

 

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun bewegingsvaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de kinderfysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De ( master)kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

 

Toegankelijkheid en vergoeding

 

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijsbrief nodig is van de huisarts en of de specialist. Elk kind heeft per jaar recht op 18 behandelingen, voor een niet-chronische indicatie, die door de zorgverzekeraar vergoed wordt uit het basispakket. Naast deze vergoedingen heeft een kind recht op de vergoedingen die zijn of haar aanvullende verzekering vergoed.

Indien er sprake is van een chronische indicatie of wanneer het van belang is dat er aan huis wordt behandeld is hiervoor een verwijsbrief van de (huis)arts of specialist nodig. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of neem contact met ons op.

 

Dominique Dijkmans en Tamara van Hoewijk zijn binnen onze praktijk werkzaam als Master kinderfysiotherapeut.

© 2017 | Design by Phytalis